full

full
Published on:

8th Jan 2023

Uzrieť Krista vo mne samom (Petr Kučera)

V nedeľu budeme sláviť prvú nedeľu po Zjavení Pána. Túto nedeľu sa definitívne končí vianočné obdobie. Počas celého adventu a Vianoc sme hľadali Božiu tvár. V poslednú nedeľu zistíme, že odraz Kristovej tváre nesie každý kresťan. Čo s tým odrazom robíme?

Biblické texty: 2Mojž 34:27-35; 2Kor 3:7-18

Homília: Petr Kučera

Liturgia: Kristína Uhlíková

Organ: Milenka Uhlíková

Čítanie: Hanka Machajdiková

Modlitba: Lenka Šillerová

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Homílie

About the Podcast

CBBA :: Homílie
Zamyslenia z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Homílie" je podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť homílie (teda kázne, krátke zamyslenia a výklady biblického textu, bez ostatných častí bohoslužieb), ktoré zazneli v našom podzemnom kostole vždy v rámci nedeľných bohoslužieb o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu.

Celé bohoslužby si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: bohoslužby" (https://feeds.captivate.fm/cbba-bohosluby/ )

Viac informácií o nás nájdete na http://cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.