full

full
Published on:

1st Jan 2023

Nový rok (Petr Kučera)

V Cirkvi bratskej máme milú tradíciu – na začiatku roka si ľudia i komunity „losujú“ tzv. novoročný verš z Biblie, ktorý ich sprevádza celý rok. Verš, ktorý si komunita Cukrovej vybrala na rok 2023: "Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote." 1. list Timotejovi 4. kapitola, verš: 12

Biblické texty: Ž 101; 1Tim 4:1-11

Homília: Petr Kučera

Liturgia: Dušan Číčel

Organ: Ewald Danel

Čítanie: Drahuška Ferenčíková

Modlitba: Milan Číčel

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Homílie

About the Podcast

CBBA :: Homílie
Zamyslenia z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Homílie" je podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť homílie (teda kázne, krátke zamyslenia a výklady biblického textu, bez ostatných častí bohoslužieb), ktoré zazneli v našom podzemnom kostole vždy v rámci nedeľných bohoslužieb o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu.

Celé bohoslužby si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: bohoslužby" (https://feeds.captivate.fm/cbba-bohosluby/ )

Viac informácií o nás nájdete na http://cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.