full

full
Published on:

5th Sep 2021

Späť do vyjazdených koľají? Úvod do školského roku (Petr Kučera)

Na začiatku školského roka vstúpime do príbehu, ktorý kedysi pre deti napísal spisovateľ Pavel Nauman. V príbehu vystupujú mašinky, koľaje, strojvodcovia

i bájny železničný černokňažník Zababa. V rozprávke je skrytý príbeh starý, ako ľudstvo samo. Je to príbeh voľby medzi krásou slobody a ťarchou neslobody.

A tak pri príležitosti návratu do škôl si položíme otázku, tento rok obzvlášť aktuálnu: keď začne školský rok, vrátime sa "späť do vyjazdených koľají"?

Biblické texty: Ž 32:1-5; Lk 15:11-24

Homília: Petr Kučera

Liturgia: Petr Kučera, Ivan Šiller

Organ: Dáša Danelová

Klavír: Ivan Šiller

Čítanie: Elen a Ester Markušové

Modlitba: Lenka Šillerová (rodičia a učitelia), Paľo Boroš (dorast a mladi), Petr Kučera (besiedka)


Listen for free

Show artwork for CBBA :: Homílie

About the Podcast

CBBA :: Homílie
Zamyslenia z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Homílie" je podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť homílie (teda kázne, krátke zamyslenia a výklady biblického textu, bez ostatných častí bohoslužieb), ktoré zazneli v našom podzemnom kostole vždy v rámci nedeľných bohoslužieb o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu.

Celé bohoslužby si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: bohoslužby" (https://feeds.captivate.fm/cbba-bohosluby/ )

Viac informácií o nás nájdete na http://cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.