full

full
Published on:

29th Aug 2021

Prázdninová výprava až na samý kraj zeme. Kultúra nasledovania Krista (Jozef Kerekréty)

Na konci Matúšovho evanjelia Ježiš dáva Cirkvi jej najdôležitejšiu úlohu – má ísť, získavať nasledovníkov Krista vo všetkých národoch, krstiť ich a učiť ich zachovávať všetky Ježišove prikázania. Na to, aby sme toto povolanie verne žili, potrebujeme si neustále odpovedať na niekoľko otázok:

  • Čo je ten odkaz, ktorý máme priniesť až na kraj Zeme?
  • Aký je plán obnovy, ktorým Kristus poveril Cirkev?
  • Ako vyzerá nasledovanie Ježiša z Nazaretu?

Biblické verše: Mt 28:16-20; Sk 1:4-9; Gal 5:22-25

Homília: Jozef Kerekréty

Liturgia: Dušan Číčel

Organ: Lenka Šillerová

Čítanie: Dáša Danelová

Modlitba: Ivan Šiller

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Homílie

About the Podcast

CBBA :: Homílie
Zamyslenia z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Homílie" je podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť homílie (teda kázne, krátke zamyslenia a výklady biblického textu, bez ostatných častí bohoslužieb), ktoré zazneli v našom podzemnom kostole vždy v rámci nedeľných bohoslužieb o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu.

Celé bohoslužby si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: bohoslužby" (https://feeds.captivate.fm/cbba-bohosluby/ )

Viac informácií o nás nájdete na http://cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.