full

full
Published on:

2nd Oct 2022

Poďakovanie za prácu (Petr Kučera)

Začiatkom októbra kresťania slávia nedeľu vďačnosti - poďakovania, najčastejšie za úrodu. Chceme sa pripojiť k tejto tradícii a ďakovať Bohu za všetko, čo nám dáva. A pretože ľahko zabúdame na mimoriadne obyčajné veci, túto nedeľu chceme osobitne poďakovať za dar práce a obživy.

Biblické texty: Ž 104:1-23; Kol 3:15-17

Homília: Petr Kučera

Liturgia: Marcel Markuš

Organ: Ivetka Novotná

Cello: Jozef Lupták

Čítanie: Janka Lehotská

Modlitba: Petr Kučera

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Homílie

About the Podcast

CBBA :: Homílie
Zamyslenia z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Homílie" je podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť homílie (teda kázne, krátke zamyslenia a výklady biblického textu, bez ostatných častí bohoslužieb), ktoré zazneli v našom podzemnom kostole vždy v rámci nedeľných bohoslužieb o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu.

Celé bohoslužby si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: bohoslužby" (https://feeds.captivate.fm/cbba-bohosluby/ )

Viac informácií o nás nájdete na http://cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.