full

full
Published on:

9th Oct 2022

Obnova spoločenstva #1. Prečo sme tu? (Jozef Ban)

Jedným z viditeľných dopadov pandémie je jej vplyv na duchovný život kresťanských komunít. Štatistiky naprieč celým spektrom cirkví ukazujú úbytok či pokles záujmu o cirkevné záležitosti a rast individualizmu v spiritualite, prípadne presun medzi cirkevnými spoločenstvami.

Je pravdepodobné, že aj v našom spoločenstve boli ľudia, ktorí u nás niečo podstatné hľadali a nenašli, a tak odišli. Vo svetle týchto okolností sa teda chceme zamyslieť nad tým, čo má kresťanské spoločenstvo ponúkať tým, čo ho navštevujú, ale aj mestu, v ktorom sa nachádza.

Biblické texty: 1Pt 2:5-7; Sk 2:37-41

Homília: Jozef Ban

Liturgia: Dušan Číčel

Organ: Slavka Timčáková

Čítanie: Hanka Borošová, Lucia Borošová

Modlitba: Jozef Kerekréty

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Homílie

About the Podcast

CBBA :: Homílie
Zamyslenia z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Homílie" je podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť homílie (teda kázne, krátke zamyslenia a výklady biblického textu, bez ostatných častí bohoslužieb), ktoré zazneli v našom podzemnom kostole vždy v rámci nedeľných bohoslužieb o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu.

Celé bohoslužby si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: bohoslužby" (https://feeds.captivate.fm/cbba-bohosluby/ )

Viac informácií o nás nájdete na http://cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.