full

full
Published on:

18th Sep 2022

Kam veje vietor? #8 | Ne-Menný človek (Dávid Kudroč)

Jednou z najväčších výsad človeka je, že dokáže zmeniť svoje vnímanie, myslenie a konanie. Často však túto výsadu nevyužíva. Prečo je tomu tak?

Biblické texty: Ž 42:1-6; Mt 11:16-19, 25-30

Homília: Dávid Kudroč

Liturgia: Kristína Uhlíková

Organ: Ivetka Novotná

Čítanie: Alenka Uhlíková

Modlitba: Mária Machajdíková

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Homílie

About the Podcast

CBBA :: Homílie
Zamyslenia z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Homílie" je podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť homílie (teda kázne, krátke zamyslenia a výklady biblického textu, bez ostatných častí bohoslužieb), ktoré zazneli v našom podzemnom kostole vždy v rámci nedeľných bohoslužieb o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu.

Celé bohoslužby si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: bohoslužby" (https://feeds.captivate.fm/cbba-bohosluby/ )

Viac informácií o nás nájdete na http://cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.