full

full
Published on:

11th Sep 2022

Kam veje vietor? #7 | Sami sa presvedčte (Marek Markuš)

"Slovo sa stalo telom z mäsa a kostí, prisťahovalo sa k nám a bývalo vo vedľajšom vchode,” tvrdí Ján, keď chce povedať, že sa Boh stal človekom. Naozaj? Ako to môžeme naozaj zažiť? Aby nám Ján pomohol, trikrát nás pozýva, aby sme sa sami presvedčili, že ako by to mohlo vyzerať. Keď sa naše dvere otvoria pohostinnosťou, keď sa naše oči otvoria, aby sme naozaj uvideli druhých ľudí a ich potreby a keď ich dokonca zraniteľne prizveme k našim vlastným pochybnostiam, Ježiš sa prisťahuje rovno k nám.

Biblické texty: Jn 1:35-39, 43-51 Jn 4:4-29

Homília: Marek Markuš

Liturgia: Vlado Matej

Organ: Milenka Uhlíková

Čítanie: Martina Petijová

Modlitba: Hanka Matejová

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Homílie

About the Podcast

CBBA :: Homílie
Zamyslenia z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Homílie" je podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť homílie (teda kázne, krátke zamyslenia a výklady biblického textu, bez ostatných častí bohoslužieb), ktoré zazneli v našom podzemnom kostole vždy v rámci nedeľných bohoslužieb o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu.

Celé bohoslužby si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: bohoslužby" (https://feeds.captivate.fm/cbba-bohosluby/ )

Viac informácií o nás nájdete na http://cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.