full

full
Published on:

8th Aug 2021

Prázdninová výprava za šťastím. Nájdem ho v Chorvátsku či v Tatrách? (Jozef Ban)

O Albertovi Einsteinovi sa traduje príhoda zo skúškového obdobia:

Na prechádzke s odborným asistentom došlo pri rozhovore na otázku prichádzajúcich skúšok. Odborný asistent sa nesmelo, až bojazlivo pýta Einsteina:

-"Pán profesor, nepomýlili ste sa, keď ste zadali tie isté otázky k skúškam, ako minulý rok?"

-"Nie, pán asistent. Otázky sú stále rovnaké, no čo sa zmenilo, sú dnešné odpovede na staré otázky."

Tento princíp určite platí vo fyzike. Dá sa aplikovať v otázke hľadaní šťastia? Kde nájdem šťastie? Máme na túto starú otázku nové odpovede?

Biblické texty: Mt 5:1-12; Žalm 1

Homília: Jozef Ban

Liturgia: Pavel Boroš

Organ: Iveta Novotná

Čítanie: Paula a Jana Paraličové

Modlitba: Danka Baďanská, Drahuška Ferenčíková

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Homílie

About the Podcast

CBBA :: Homílie
Zamyslenia z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Homílie" je podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť homílie (teda kázne, krátke zamyslenia a výklady biblického textu, bez ostatných častí bohoslužieb), ktoré zazneli v našom podzemnom kostole vždy v rámci nedeľných bohoslužieb o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu.

Celé bohoslužby si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: bohoslužby" (https://feeds.captivate.fm/cbba-bohosluby/ )

Viac informácií o nás nájdete na http://cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.