full

full
Published on:

6th Nov 2022

Obnova spoločenstva #5. Príbehy, ktoré uzdravujú svet (Leslie Leyland Fields)

Po celom svete nájdeme množstvo malých aj väčších cirkví: od veľkých megacirkví až po malé, utajené cirkevné spoločenstvá. Na Slovensku je kostol či cirkev snáď v každej dedine. Aké je však poslanie Cirkvi?

Čo odkázal Kristus svojej cirkvi v posledných minútach svojho pozemského života? A ako konkrétne môžeme na toto poslanie odpovedať tu v Bratislave?

Biblické texty: Ž 107:1-9; Deut 4:9; Lukáš 10:25-37

Homília: Leslie Leyland Fields

Liturgia: Petr Kučera

Organ: Ivetka Novotná

Čítanie: Dávid a Juraj Kudročovci

Modlitba: Petr Kučera

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Homílie

About the Podcast

CBBA :: Homílie
Zamyslenia z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Homílie" je podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť homílie (teda kázne, krátke zamyslenia a výklady biblického textu, bez ostatných častí bohoslužieb), ktoré zazneli v našom podzemnom kostole vždy v rámci nedeľných bohoslužieb o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu.

Celé bohoslužby si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: bohoslužby" (https://feeds.captivate.fm/cbba-bohosluby/ )

Viac informácií o nás nájdete na http://cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.