full

full
Published on:

22nd Jan 2023

Kam veje vietor? #10: Metamorfózy kameňa (Pavol Jurčo)

Biblická kniha proroka Daniela hovorí príbeh, v ktorom sa konkrétni ľudia vyrovnávajú s neustále sa meniacou kultúrou. Vyrovnávajú sa so svetom, ktorý je odlišný od toho, na ktorý boli zvyknutí. Bola to doba odbožšťovania. Doba, v ktorej sa mnohí necítili úplne "doma". Vo vybranej pasáži z tejto knihy vidíme nepríjemný zážitok pominuteľnosti ľudského úsilia. Je nám takáto skúsenosť vzdialená?

Snažíme sa budovať pracovnú kultúru na kvalitných hodnotách. Chceme ponúknuť deťom konzistentnú výchovu. Žiaľ, toto úsilie sa časom rozpadá. Čo nás učí skúsenosť pominuteľnosti? Kde v svete, kedy strácame takúto "pevnú pôdu" pod nohami tkvie naša nádej?

Biblické texty: Dan 2:31-45; Mk 12:10-11; Mt 16:18-19

Homília: Pavol Jurčo

Liturgia: Petr Kučera

Organ: Ivetka Novotná

Čítanie: Kristína Uhlíková

Modlitba: Pavol Jurčo

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Homílie

About the Podcast

CBBA :: Homílie
Zamyslenia z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Homílie" je podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť homílie (teda kázne, krátke zamyslenia a výklady biblického textu, bez ostatných častí bohoslužieb), ktoré zazneli v našom podzemnom kostole vždy v rámci nedeľných bohoslužieb o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu.

Celé bohoslužby si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: bohoslužby" (https://feeds.captivate.fm/cbba-bohosluby/ )

Viac informácií o nás nájdete na http://cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.